ករណីបំភ្លឺចំពោះពាក្យប្ដឹងស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីលើការ ដេញថ្លៃនៅសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងសាលាខេត្ត តាកែវ របស់ក្រុមហ៊ុន ឆេងអ៊ិនប្រៃយ៍........
 Untitled Document