ការបំភ្លឺរបស់លោក គង់ គឹមនី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រគល់ផ្សារស្នួល ឱ្យអ្នកម៉ៅការភាស៊ីរយៈពេល៣០ឆ្នាំ
 Untitled Document