ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិគីឡូលេខ ៨ ឃុំសាមគ្គី ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្ដឹង ឯកឧត្តម ឡូយ សុផាត អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប
 Untitled Document