ការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានឈ្មោះទៅធ្វើការងារខាងក្រៅ ដោយទទួលបានប្រាក់ខែពីរកន្លែង។
 Untitled Document