សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នារវាង អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ក្នុងការចុះសង្កេតការណ៍ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 Untitled Document