ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់ គ្នា ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្រុមមេធាវីសំរិទ្ធ ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១២
Untitled Document