សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់សមាជិកសភាដែលជាតំណាងរាស្រ្ត របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិទាំង ៥៥ រូប បន្ទាប់ពីស្បថចូលកាន់មុខតំណែង
 Untitled Document