សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកំណត់យកកម្រៃសេវាពីភ្ញៀវទេសចរបរទេស ដែលចូលទស្សនាសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ទួលស្លែង
 Untitled Document