ករណីចោទប្រកាន់លោក ពេជ សុធា និងលោក ស៊ិន ស៊ីឡេង ថាបានឃុបឃិតគ្នាក្នុងការប្រើ អំណាចគាបសង្កត់ដកហូតយកដីទំហំ ៩០៣ ហិកតា របស់លោក លោកស្រី ។
 Untitled Document