ករណីពាក់ព័ន្ធភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច របស់លោក សួស សុខតារ៉ា ប្រធានច្រកទ្វារព្រំដែនអន្ដរជាតិចាំយាមខេត្តកោះកុង
 Untitled Document