សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ស្ដីពីការឃាត់ខ្លួន និងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យ ឈ្មោះ ឡាយ សំណាង ភេទប្រុស អាយុ ៥២ឆ្នាំ អតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់ នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។
 Untitled Document