អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត និងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា (អ.ប.ព.) នឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងលើវិញ្ញាសារចំនួន ០៤ ៖ ០១.រឿងកំប្លែង ០២.អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ ០៣.ចម្រៀងចាប៉ី ០៤.អត្ថបទសំណេររឿងខ្លី
 Untitled Document