សេចក្តីជូនដំណឹង​បន្ថែមស្តីពីការធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់បេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើ​ការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ២៩-៣០ តុលា ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។
 Untitled Document