សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូលបម្រើ​ការងារក្នុងក្របខណ្ឌ​អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ និងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)។
 Untitled Document