លទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃសន្និបាតភាគី បណ្ឌិត្យសភា ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​អន្តរជាតិ តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ។
 Untitled Document