លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាស៊ាន ឬអាស៊ានផេក (ASEAN-PAC )លើកទី ១៧ និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់តាមរយៈសន្និសិទវីដេអូ ។
 Untitled Document