សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីសម័យប្រជុំពិសេសនៃមហាសន្និបាតស្ដីពី បញ្ហាប្រឈម និងវិធានការនានាក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃទី០២-០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទីក្រុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ។
 Untitled Document