សេចក្តីសម្រេច លេខ ០៣០ សសរ ស្ដីពីការពិន័យអន្តរកាណ៍ចំពោះបុគ្គល​ដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្តាត់​ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ​ផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តតាកែវ របស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ។
 Untitled Document