ភាគីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​អាស៊ាននឹង​បើកកិច្ចប្រជុំ​លេខាធិការដ្ឋាន​លើកទី១៦ តាមរយៈសន្និសិទវីដេអូ
 Untitled Document