លទ្ធផលប្រមូល​ព័ត៌មានករណីសាលា ខេមឃីត (CAMKIDS) ស្ថិតនៅភូមិច្បារច្រុះ ឃុំក្រាំងចេក ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 Untitled Document