សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី៤៦ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃសុក្រ១៣រោចខែពិសាខឆ្នាំ្កកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)
 Untitled Document