សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ ផ្ងើជូនកញ្ញា ឡូវ សុខលាង មន្រ្តីនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់
Untitled Document