លទ្ធផលផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍​សង្ខេបនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេសអាស៊ាន/សន្និសីទក្រោយប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន (AMM/PMC) លើកទី៥១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន ទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
Untitled Document