ពាក្យប្ដឹងចោទប្រកាន់លោកស្រី ឆាយ សុវណ្ណ និងស្វាមីឈ្មោះ ធន សារ៉ាយ ប្រធានសមាគមអាដហុក (ADHOC) ថាបានគេចវេសមិនព្រមបង់​ពន្ធថ្លៃឈ្នួលផ្ទះជូនរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំ២០១៦
Untitled Document