សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខផ្ញើជូន លោក ជា សុខគឹមសួគ៌ មន្ដ្រីកម្មសិក្សា នាយកដ្ឋានអប់រំ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់
Untitled Document