សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខផ្ញើជូន លោក ស៊ឹម ជាម៉េង មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា នាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត ពាក្យប្តឹង និងអន្តរជាតិ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងម្តាយ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់
Untitled Document