លោក នូ ឡេង មេឃុំទំនប់ធំ ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹង លិខិតបញ្ជាក់ប្រវត្តិដីរបស់ឈ្មោះ សំ ឌឹម លេខ ៨៨១/២០១៤ លេខ ៨៨៤/២០១៤ និងលេខ ៥០០/២០១៥
Untitled Document