ការបំភ្លឺរបស់លោកស្រី ប៉ោក សេដ្ឋា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងច្បារមន ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
Untitled Document