លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានស៊ីផេក(SEA-PAC Secretariat Meeting) លើកទី ១២ ថ្ងៃទី ២៧ - ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦នៅទីក្រុង បាន់ដា ស៊េរី ប៊ីហ្គាវ៉ាន់ (Bandar Seri Begawan) ប្រទេសប្រ៊ុយណេ
 Untitled Document