ការបំភ្លឺរបស់លោក ឌឹម គឹមសាន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកអង្គបូរី ខេត្តតាកែវ ពាក់ព័ន្ធ និងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
Untitled Document