ឯកឧត្តម រៀល ខេមរិន្ទ អ្នកតំណាងរា្រស្តមណ្ឌលស្វាយរៀង បានផ្តល់របាយការណ៍បំភ្លឺករណីចោទប្រកាន់ គាត់ថា បានកេងប្រវ័ញ្ចទទួលយកប្រាក់ ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ពីការរៀបចំដំណើរទៅមើលបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម ដោយរបាយការណ៍បំភ្លឺ របស់ឯកឧត្តមមិនបានជូនភ្ជាប់ នូវឯកសារគាំទ្រ ដូចជាវិក័យបត្រជួលរថយន្តតូច ឬធំ ជាដើមនោះទេ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជារបាយការណ៍បំភ្លឺទាំងស្រុងរបស់ ឯកឧត្តម រៀល ខេមរិន្ទ៖
Untitled Document