ការរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានជូនឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាសមាជិក សមាជិកា នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យ នៅព្រះបរមរាជវាំង
Untitled Document