សេចក្ដីប្រកាសពត៌មាន​ស្ដីពីការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ដែល​បាន​បន្លំអត្តសញ្ញាណចូលប្រឡងជំនួសបេក្ខជនស្វៃរិន ចំនួនបីរូប នៅខេត្តស្វាយរៀង
Untitled Document