អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាលករណីប្រមូល​ទិញដីបឹងឆ័ត្រទំហំ ៧០ហិកតា មកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ
Untitled Document